De tweede graad D-finaliteit Architecturale en Beeldende Vorming biedt een algemene vorming en is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.

Je maakt kennis met architectuur en beeldende vorming in al zijn facetten! Je onderzoekt, verkent, experimenteert met verschillende technieken en materialen. Je zet je eerste stappen in de architecturale en beeldende vorming met specifieke vakken; architectuur en beeld in 2D en 3D, fysica, wiskunde en kunstbeschouwing.

Wat verwachten we van jou? Een creatieve open geest, een goede studiemethode, veel inzet, een sterk wiskundig en ruimtelijk inzicht zijn nodig om deze studierichting met suuces te doorlopen.

Toekomst? Na de tweede graad D Architecturale en Beeldende Vorming kan je:

  • doorstromen naar de derde graad D Beeldende Vorming
  • doorstromen naar de derde graad D Architecturale Vorming mits voldoende wiskundig inzicht.
  • doorstromen naar de derde graad DA Beeldende Kunst of de derde graad DA Architectuur & Interieur.
3D-ABV
4D-ABV
ALGEMENE VORMING
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
ICT
1
-
SPECIFIEKE VORMING
Architectuur
4
5
Beeld
3
4
Kunstbeschouwing
1
1
Wiskunde
5
5
TOTAAL
32
32