De derde graad KSO Vrije beeldende kunst is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.

In deze studierichting

 • krijg je een ruim pakket kunstvakken opgedeeld in vier ateliervakken: waarnemingstekenen, atelier beeldhouwkunst, atelier schilderkunst en atelier tekenkunst en grafiek;
 • bestudeer je en verdiep je je in de verschillende kunstvormen en kunststromingen tijdens kunstgeschiedenis en kunstinitiatie;
 • wordt het accent in het eerste jaar gelegd op mens & ruimte, en dit zowel op vormelijk als op inhoudelijk vlak;
 • wordt het accent in het tweede jaar gelegd op de gip (ge├»ntegreerde proef) waarbij elke leerling beschikt over een eigen atelier, dit om de eigen visie (van proces tot product) in optimale omstandigheden te laten ontplooien;
 • wordt de blik ruim gehouden: groepswerk via projectmatig werken, oog voor atelier gerelateerde tentoonstellingen en dito studiereizen;
 • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;

ONZE ACCENTEN

 • Alle lessen gaan door in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen.
 • We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.
 • ICT is ge├»ntegreerd in alle algemene en kunstvakken.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling
 • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en feedback en een transparant evaluatiesysteem.
 • Er is een sterke tendens buiten de eigen grenzen te kijken waardoor een nauwe samenwerking is met verscheidene spelers binnen de artistieke en culturele wereld.

TOEKOMST

Na de derde graad vrije beeldende kunst kan je doorstromen naar een professionele bachelor of academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.

5KBK
6KBK
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst
2u
2u
Nederlands
3u
3u
Frans
2u
2u
Engels
2u
2u
Wiskunde
2u
2u
Natuurwetenschappen
-
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
KUNSTVAKKEN
Kunstgeschiedenis
2u
2u
Kunstinitiatie
1u
1u
Schilderkunst
4u
4u
Tekenkunst en grafiek
4u
4u
Beeldhouwkunst
4u
4u
Waarnemingstekenen
4u
2u
TOTAAL
34
34