De tweede graad KSO Architecturale en Beeldende kunsten is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.

In deze studierichting

 • krijg je een uitgebreide kennismaking met de verschillende beeldende en architecturale kunsten;
 • krijg je de ruimte te experimenteren in ruime en goed uitgebouwde ateliers tijdens de vakken waarneming en voorstelling, kleur en ruimtelijke vormgeving;
 • staat persoonlijkheidsontwikkeling centraal waarbij uitdaging, artistiek discipline, passie en experiment sleutelwoorden zijn;
 • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
 • krijg je een brede algemene vorming.

ONZE ACCENTEN

 • Alle lessen gaan door in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen.
 • We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.
 • ICT is geĆÆntegreerd in alle algemene en kunstvakken.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
 • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan steeds voorop.
 • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en feedback en een transparant evaluatiesysteem.

TOEKOMST

Na de tweede graad KSO Architecturale en Beeldende kunsten kan je

 • doorstromen naar de derde graad KSO vrije beeldende kunst, de derde graad KSO architecturale en binnenhuiskunst;
 • mits voldoende wiskundig inzicht en interesse in technische processen overstappen naar de derde graad KSO industriĆ«le kunst.
3DA-ABK
4DA-ABK
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Frans
2u
2u
Engels
2u
2u
Wiskunde
3u
3u
Natuurwetenschappen
2u
1u
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis
1u
1u
Maatschappelijke, Economische (en Artistieke) Vorming
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
KUNSTVAKKEN
Architectuur
5u
6u
Beeld
6u
6u
Kunstbeschouwing
1u
1u
TOTAAL
32u
32u