De tweede graad D-finaliteit Beeldende en Audiovisuele Vorming biedt een algemene vorming en is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.
Je komt in aanraking met de wereld van het medium film. Je ontdekt door filmanalyse en storytelling, strategie├źn en past deze zelf creatief toe in je eigen werk. In het beeldend luik onderzoek, verken en experimenteer je met verschillende technieken en materialen zowel in 2D als in 3D. Naast het praktijkgedeelte wordt ook ingezet op de ontplooiing en vorming van een eigen kritische blik op de (hedendaagse) beeld- en mediacultuur.
Wat verwachten we van jou? Een creatieve open geest, een goede studiemethode, veel inzet en voldoende interesse voor alles wat met film, geluid en fotografie te maken heeft.
Toekomst? Na de tweede graad D Beeldende en Audiovisuele vorming kan je:

  • doorstromen naar de derde graad D Audiovisuele Vorming.
  • doorstromen naar de derde graad D Beeldende Vorming.
  • doorstromen naar de derde graad DA Audiovisuele Kunst.
  • doorstromen naar de derde graad DA Beeldende Kunst.
    *onder voorbehoud
3D-BAV
4D-BAV
ALGEMENE VORMING
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Informatica
1
-
Lichamelijke Opvoeding
2
2
SPECIFIEKE VORMING
Audiovisuele vorming
6
6
Beeld
5
5
Kunstbeschouwing
1
1
Totaal
32
32